Moosend: Имэйлийн маркетинг ба автоматжуулалт

Moosend нь и-мэйл маркетинг ба автоматжуулалтын платформоор шагнагдсан бөгөөд имэйл маркетингийн онцлог шинж чанарууд, үнийн төлөвлөгөө, мөнгөний үнэ цэнийг тууштай байдал, төгс төгөлдөр байдал, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэгийн гүйцэтгэлээрээ дахин тодорхойлсон болно. Moosend нь 8-хан жилийн дотор нэр хүнд бүхий агентлагууд болон Ted-X, ING зэрэг үндэстэн дамнасан компаниудтай дэлхий даяар өөрсдийн байр сууриа олж чадсан юм. Moosend нь ISO-ийн гэрчилгээтэй, GDPR-тэй нийцсэн салбарын анхны платформ байсан тул практик үйл ажиллагаагаа нотоллоо