Хөрвүүлэх контентыг бий болгох цахим худалдааны 7 зөвлөмж

Хүмүүсийн сонирхлыг татахуйц, ач холбогдолтой агуулгыг бий болгосноор та Google-ийн хайлтын үр дүнд сайтынхаа харагдах байдлыг сайжруулах боломжтой. Үүнийг хийснээр зарим хөрвүүлэлтийг тохируулахад тусална. Гэхдээ хүмүүсийг таны эд зүйлийг харах нь тэдний арга хэмжээ авч, хөрвүүлэлтийг өгөх баталгаа биш юм. Хөрвүүлэгч агуулгыг бий болгох цахим худалдааны эдгээр долоон зөвлөмжийг дагаж мөрдөөрэй. Үйлчлүүлэгчээ мэддэг байх Хөрвүүлэгч агуулгыг бий болгохын тулд та өөрийнхөө талаар маш сайн ойлголттой байх хэрэгтэй