Онлайн амжилт нь CXM-ээс эхэлдэг

Хэрэглэгчийн туршлагын менежмент нь хэтийн төлөвийг насан туршийн үйлчлүүлэгч болгохын тулд хэрэглэгч бүрт хувийн, тогтвортой туршлагыг бий болгох технологийг ашигладаг. CXM нь үйлчлүүлэгчдийн харилцан үйлчлэлийг хэмжих, үнэлэх, үнэлэхэд чиглэсэн дотоод маркетинг, хувийн вэб туршлага, хэрэглэгчийн харилцааны менежмент (CRM) системийг агуулдаг. Та юу хийх вэ? Компаниудын 16% нь дижитал маркетингийн төсвөө нэмэгдүүлж, нийт зардлаа нэмэгдүүлж байна. Компаниудын 39% нь одоо байгаа төсвөө дахин хуваарилах замаар дижитал маркетингийн төсвөө нэмэгдүүлж байна