Та болон таны үйлчлүүлэгч 2022 онд яагаад гэрлэсэн хос шиг ажиллах ёстой вэ?

Хэрэглэгчийг хадгалах нь бизнест сайн. Үйлчлүүлэгчдийг өсгөх нь шинэ хэрэглэгчдийг татахаас илүү хялбар үйл явц бөгөөд сэтгэл хангалуун үйлчлүүлэгчид дахин худалдан авалт хийх магадлал өндөр байдаг. Хэрэглэгчийн хүчтэй харилцааг хадгалах нь байгууллагынхаа ашиг тусыг хүртээд зогсохгүй Google-ээс гуравдагч этгээдийн күүки ашиглахыг хориглох зэрэг мэдээлэл цуглуулах шинэ зохицуулалтын нөлөөллийг үгүйсгэдэг. Үйлчлүүлэгчийн хадгалалт 5%-иар нэмэгдсэн нь хамгийн багадаа 25%-иар нэмэгдсэнтэй холбоотой