Маркетингийн хувьд өгөгдөлд тулгуурласан чанартай өгөгдөл хэрэгтэй - тэмцэл ба шийдэл

Маркетерууд өгөгдөлд суурилсан байхын тулд маш их дарамтанд байна. Гэсэн хэдий ч та маркетингийн мэргэжилтнүүд өгөгдлийн чанар муутай тухай ярьж, байгууллагынхаа мэдээллийн менежмент, мэдээллийн эзэмшлийн хомсдолд эргэлзэж байгааг олж харахгүй. Үүний оронд тэд муу өгөгдөлтэй өгөгдөлд тулгуурлахыг хичээдэг. Эмгэнэлт инээдэм! Ихэнх маркетеруудын хувьд бүрэн бус өгөгдөл, үсгийн алдаа, давхардал зэрэг асуудлуудыг асуудал гэж хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэд Excel дээрх алдааг засах гэж олон цаг зарцуулдаг эсвэл өгөгдөл холбох нэмэлт өргөтгөлүүдийг хайж олох байсан