Стандартчилал 101: Ашиг тус, арга, зөвлөмжүүд

Та хамгийн сүүлд хэзээ өөрийн жагсаалтын бүх хаяг ижил форматтай, алдаагүй байхыг олсон бэ? Хэзээ ч үгүй, тийм үү? Танай компани өгөгдлийн алдааг багасгахын тулд хийж болох бүх арга хэмжээг үл харгалзан, гар аргаар өгөгдөл оруулснаас үүдэн үсгийн алдаа, дутуу талбар, тэргүүлэх зай зэрэг өгөгдлийн чанарын асуудлыг шийдвэрлэх нь зайлшгүй юм. Профессор Рэймонд Р.Панко өөрийн хэвлэгдсэн илтгэлдээ хүснэгтийн өгөгдлийн алдаа, ялангуяа жижиг өгөгдлийн багцын өгөгдлийн алдааг онцлон тэмдэглэжээ.