Ажлын урсгал: Өнөөдрийн маркетингийн хэлтсийг автоматжуулах шилдэг туршлагууд

Агуулгын маркетингийн эрин үед PPC кампанит ажил, мобайл аппликейшн, үзэг, цаас гэх мэт эртний хэрэгслүүд өнөөгийн эрч хүчтэй маркетингийн орчинд байр суурь эзэлдэггүй. Гэсэн хэдий ч, дахин дахин, зах зээлдүүлэгчид өөрсдийн амин чухал үйл явцын хувьд хуучирсан хэрэгслүүд рүү эргэж, кампанит ажлыг алдаа, буруу харилцаанд өртөмтгий болгодог. Автоматжуулсан ажлын урсгалыг хэрэгжүүлэх нь эдгээр үр ашиггүй байдлыг арилгах хамгийн ухаалаг аргуудын нэг юм. Илүү сайн хэрэгсэлтэй болсноор зах зээлдүүлэгчид хамгийн давтагддаг, төвөгтэй ажлуудаа нарийн тодорхойлж, автоматжуулж чаддаг.