Машины сургалтын тусламжтайгаар B2B үйлчлүүлэгчдээ хэрхэн мэдэх вэ

B2C фирмүүд нь хэрэглэгчийн аналитик санаачлагыг тэргүүлэгч гэж үздэг. Цахим худалдаа, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, гар утасны худалдаа гэх мэт янз бүрийн сувгууд нь ийм бизнес эрхлэгчдэд маркетинг хийх, үйлчлүүлэгчдэд маш сайн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгодог. Ялангуяа машин сургалтын процедураар дамжуулан өргөн цар хүрээтэй өгөгдөл, дэвшилтэт дүн шинжилгээ хийх нь B2C стратегичдыг онлайн системээр дамжуулан хэрэглэгчийн зан төлөв, тэдний үйл ажиллагааг илүү сайн таних боломжийг олгосон. Машины сургалт нь бизнесийн үйлчлүүлэгчдэд ойлголт олж авах чадварыг бий болгодог. Гэсэн хэдий ч, B2B фирмүүд үрчлэх