B3B CMO бүр 2 тайлан 2020 онд амьд үлдэж, хөгжих шаардлагатай байна

Маркетингийн удирдагчид мянга мянган мэдээллийн цэг, хэдэн зуун тайлан авах боломжтой байж болох ч бизнесийн үйл ажиллагаанд хамгийн их нөлөө үзүүлдэг зүйл дээр төвлөрөөгүй байж магадгүй юм.