Google-ийн монополийн эсрэг костюм бол Apple-ийн IDFA-ийн өөрчлөлтөд зориулагдсан бүдүүлэг усны харбингер юм

Удаан хугацааны дараа DOJ-ийн Google-ийн эсрэг монополийн эсрэг зар сурталчилгаа нь зар сурталчилгааны салбарын чухал цаг үед иржээ.Учир нь маркетерууд Apple-ийн сурталчилгаанд оролцогчдын зэрэмдэглэж буй Identifier (IDFA) -ийг өөрчлөх гэж байна. Саяхан АНУ-ын Төлөөлөгчдийн Танхимаас гаргасан монополь эрх мэдлээ урвуулан ашигласан хэрэгт 449 хуудас бүхий тайланд Эпплийг мөн буруутгаж байгаа тул Тим Күүк дараагийн алхамуудаа маш нухацтай бодож үзлээ. Apple компани сурталчлагчдыг чанга чанга барих нь үүнийг хийж чадах уу?