Дижитал эмчилгээний хэрэгсэл нь худалдан авалт, менежмент, оновчлол, хэмжилтийг дээд зэргээр (OTT) хийхэд хялбар болгодог.

Сүүлийн нэг жилийн хугацаанд цацагдаж буй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, контент, үзэгчдийн дунд гарсан тэсрэлт нь Overt-The-Top (OTT) сурталчилгааг брэндүүд болон тэднийг төлөөлж буй агентлагуудын хувьд үл тоомсорлох боломжгүй болгосон. OTT гэж юу вэ? OTT гэдэг нь уламжлалт өргөн нэвтрүүлгийн контентийг бодит цаг хугацаанд эсвэл интернетээр дамжуулан үзүүлэх медиа үйлчилгээг хэлдэг. Дээд тал гэсэн нэр томъёо нь контент нийлүүлэгч вэб үзэх, имэйл гэх мэт ердийн интернет үйлчилгээнүүдийн дунд явж байгаа гэсэн үг юм.