Борлуулалтыг сурталчлах: Зүрхийг байлдан дагуулах зургаан стратеги (бусад зөвлөмжүүд!)

Бизнесийн захидал бичих нь өнгөрсөн үеэс улбаатай ойлголт юм. Тухайн үед борлуулалтын бодит захидлууд нь хаалганаас хаалганд худалдаа эрхлэгчид болон тэдний талбарыг орлуулах чиг хандлага байв. Орчин үеийн цаг үе нь орчин үеийн хандлагыг шаарддаг (дэлгэцийн сурталчилгааны өөрчлөлтийг хараарай), бизнесийн борлуулалтын захидал бичих нь онцгой тохиолдол биш юм. Худалдааны сайн захидлын хэлбэр, элементийн талаархи зарим ерөнхий зарчмууд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Таны бизнесийн захидлын бүтэц, урт хугацаанаас хамаарна гэж хэлсэн