Уламжлалт ба дижитал маркетингийн симбиоз нь бидний зүйлийг хэрхэн яаж худалдаж авахыг өөрчилж байна

Маркетингийн салбар нь хүний ​​зан байдал, хэвшил, харилцан үйлчлэлтэй гүнзгий холбоотой бөгөөд энэ нь бидний сүүлийн хорин таван жилийн хугацаанд хийсэн дижитал өөрчлөлтийг дагаж мөрддөг. Биднийг оролцуулахын тулд байгууллагууд энэхүү өөрчлөлтөд дижитал болон олон нийтийн мэдээллийн харилцааны стратегиудыг бизнесийн маркетингийн төлөвлөгөөнийхөө чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгосноор хариу арга хэмжээ авсан боловч уламжлалт сувгуудаас татгалзсан юм шиг санагдаж байна. Уламжлалт сурталчилгааны хэрэгслүүд болох сурталчилгааны самбар, сонин, сэтгүүл, телевиз, радио, эсвэл сурталчилгааны хуудсууд