B2C CRM нь хэрэглэгчидтэй тулгарч буй бизнес эрхлэгчдэд чухал ач холбогдолтой юм

Өнөөгийн зах зээл дээрх хэрэглэгчид урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй их хүчирхэгжиж, бизнес, брэндүүдтэй харилцах боломжийг эрэлхийлж байна. Цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэгчдэд шилжүүлэх ажил эрчимтэй явагдаж, ихэнх хэрэглэгчид шинэ мэдээллээр хангаж эхлэхэд тааруухан тоноглогдсон байна. Хэрэглэгчидтэй тулгардаг бараг бүх боловсронгуй бизнесүүд нь үйлчлүүлэгчид, хэтийн төлөвийг удирдах CRM шийдлийг ашигладаг боловч ихэнх нь олон арван жилийн технологид суурилсан байдаг.