Өндөр хөрвүүлэгч сайтуудын зөвлөмжүүд

Таны сайт руу олон тонн урсгалыг авчирсан боловч хөрвүүлэлт бага байсан үр дүнтэй төлбөртэй сурталчилгааны кампанит ажил явуулснаас илүү урам хугарах зүйл алга. Харамсалтай нь, олон дижитал зах зээлдүүлэгчид үүнийг туршиж үзсэн бөгөөд шийдэл нь ижил байна: өндөр хөрвүүлэгч агуулгаар сайтаа оновчтой болгох. Эцэст нь хэлэхэд хамгийн хэцүү зүйл бол хүнийг хаалганд хүргэхгүй, харин дотор нь оруулах явдал юм. Олон зуун сайтуудтай ажилласны дараа бид дараахь зөвлөмжүүдийг олж авсан