Үе үеийн маркетинг: Янз бүрийн насны бүлэг, тэдгээрийн давуу эрхийн талаархи ойлголт

Маркетерууд зорилтот хэрэглэгчдэдээ хүрч, маркетингийн кампанит ажлаас хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд үргэлж шинэ арга, стратеги хайж байдаг. Үе үеийн маркетинг нь зах зээлд оролцогчдод чиглэсэн үзэгчдэд гүнзгий нэвтэрч, зах зээлийнхээ дижитал хэрэгцээ, давуу талыг илүү сайн ойлгох боломжийг олгодог ийм стратеги юм. Үе үеийн маркетинг гэж юу вэ? Үе үеийн маркетинг нь үзэгчдийг наснаас нь хамааран сегмент болгон хуваах үйл явц юм. Маркетингийн ертөнцөд