Acquire.io: Хэрэглэгчийн оролцооны нэгдсэн платформ

Үйлчлүүлэгчид нь бүх бизнесийн амин сүнс байдаг. Гэсэн хэдий ч цөөхөн хэдэн компаниуд улам бүр өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээгээ дагаж мөрдөж, хэрэглэгчийн туршлагад хөрөнгө оруулж, зах зээл дээрх хувьцаагаа сайжруулахад бэлэн байгаа пүүсүүдэд асар том боломжийг нээж өгдөг. Гайхалтай нь CX менежмент нь улам их хэмжээний нөөцийг хаяж байгаа бизнесийн удирдагчдын хувьд нэн тэргүүний зорилт болсон. Гэсэн хэдий ч зөв технологигүйгээр хүрэх боломжгүй юм