Таны жижиг бизнес эрхлэхэд хамгийн тохиромжтой B2C CRM гэж юу вэ?

Үйлчлүүлэгчтэй харилцах харилцаа нь үүссэн цагаасаа хойш нэлээд урт замыг туулсан. Business2Consumer сэтгэлгээ нь эцсийн бүтээгдэхүүнийг ил тод хүргэхийн оронд илүү UX төвтэй сэтгэлгээнд шилжсэн. Бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгчийн харилцааны менежментийн зөв програмыг сонгох нь төвөгтэй байж болно.