Машинаар суралцах, олж авах нь таны бизнесийг хэрхэн өсгөх вэ

Аж үйлдвэрийн хувьсгалын үеэр хүмүүс өөрсдийгөө аль болох механик байдлаар ажиллуулахыг хичээдэг угсарсан шугамын дагуу байрласан машины эд анги шиг ажилладаг байв. Одоо "Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал" гэж нэрлэгдэх болсон энэ газарт нэвтрэх үед машин нь механик ажиллагаатай байх нь хүнээс хамаагүй дээр гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн юм. Аяны менежерүүд кампанит ажлыг бүтээлчээр бий болгох, тэдгээрийг механик удирдлага, шинэчлэлт хийх хооронд цаг заваа тэнцвэржүүлдэг хайлтын сурталчилгааны хөл хөдөлгөөнтэй ертөнцөд