Neuro Design гэж юу вэ?

Neuro Design бол илүү үр дүнтэй загвар гаргахад туслах оюун ухааны шинжлэх ухааны ойлголтыг ашигладаг шинэ, өсөн нэмэгдэж буй салбар юм. Эдгээр ойлголтыг хоёр үндсэн эх сурвалжаас авч болно: Хүний харааны систем ба алсын харааны сэтгэлзүйн талаархи эрдэм шинжилгээний судалгаанаас үндэслэсэн Нейро дизайны шилдэг туршлагын ерөнхий зарчмууд. Үүнд манай харааны талбайн аль хэсэг нь харааны элементүүдийг анзаарахад илүү мэдрэмтгий байдаг тул дизайнерууд зохиоход нь тусалдаг