Олон урсгалтай арга замаар борлуулалтаа өөрчлөх

Саяхан Атланта хотод болсон Борлуулалтын Удирдлагын Ассоциацийн Борлуулалтын Бүтээмжийн Чуулганд болсон хэлэлцүүлэгт намайг урьсан юм. Энэхүү хуралдаан нь Худалдааны өөрчлөлтийн асуудалд төвлөрч, оролцогчид шилдэг туршлага, амжилтын чухал хүчин зүйлсийн талаар өөрсдийн бодол санаа, ойлголтыг өгсөн. Эхний хэлэлцүүлгийн цэгүүдийн нэг нь нэр томъёог өөрөө тодорхойлохыг оролдсон. Борлуулалтын өөрчлөлт гэж юу вэ? Энэ нь хэтрүүлэн ашигласан, магадгүй хэтрүүлсэн гэж үү? Борлуулалтын үр ашиг, идэвхжүүлэлтээс ялгаатай нь,