VR's Publishing and Marketing дахь түргэвчилсэн түрлэг

Орчин үеийн маркетинг эхэлснээс хойш брэндүүд эцсийн хэрэглэгчидтэй холбоо тогтоох нь амжилттай маркетингийн стратегийн үндэс болдог гэдгийг ойлгодог - сэтгэл хөдлөлийг өдөөх эсвэл туршлага бий болгох зүйлийг бүтээх нь хамгийн удаан үргэлжлэх сэтгэгдэл төрүүлдэг. Маркетингийн ажилтнууд дижитал болон гар утасны тактикт улам их хандах болсноор эцсийн хэрэглэгчидтэй иммерсив байдлаар холбогдох чадвар буурч байна. Гэсэн хэдий ч виртуал бодит байдлын (VR) иммерсив туршлага болох амлалт үргэлжилж байна