Үйлчлүүлэгчдийг сегментчилэх нь 2016 онд бизнесийн өсөлтийг хангах түлхүүр юм

2016 онд ухаалаг сегментчилэл нь маркетеруудын төлөвлөгөөнд тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. Тэд үйлчлүүлэгчдийнхээ болон хэтийн төлөвийнхөө үзэгчдийн дунд хэн хамгийн их оролцдог, хамгийн нөлөө бүхий болохыг мэдэх хэрэгтэй. Эдгээр мэдээллээр зэвсэглэсэн тэд зорилтот, холбогдох мессежийг энэ бүлэгт хүргэх боломжтой бөгөөд ингэснээр борлуулалт, хадгалалт, нийт үнэнч байдлыг нэмэгдүүлэх болно. Ойлгомжтой сегментчилэхэд ашиглах боломжтой болсон нэг технологийн хэрэгсэл бол өгөгдлийн анализыг холбосон SumAll компанийн үзэгчдийг сегментчлэх онцлог юм.