Луужин: Борлуулалтыг идэвхжүүлэх хэрэгсэл, товшилтоор төлөх маркетингийн үйлчилгээ

Дижитал маркетингийн ертөнцөд борлуулалтыг идэвхжүүлэх хэрэгсэл нь агентлагуудад үйлчлүүлэгчийн бүтээгдэхүүнийг үр дүнтэй танилцуулахад шаардлагатай нөөцөөр ажилчдаа хангахад чухал ач холбогдолтой юм. Ийм төрлийн үйлчилгээ эрэлт ихтэй байгаа нь гайхмаар зүйл биш юм. Зохих ёсоор зохион бүтээж, ашигласан тохиолдолд тэд дижитал сурталчилгааны агентлагуудыг ирээдүйн худалдан авагчдад өндөр чанартай, хамааралтай контентыг хүргэх шаардлагатай хэрэгслээр хангаж чадна. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх хэрэгсэл нь агентлагуудад борлуулалтын мөчлөгийг удирдан чиглүүлж, оновчтой болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэдэнгүйгээр энэ нь амархан