Төгс мэдээлэл боломжгүй

Орчин үеийн эрин үеийн маркетинг бол инээдтэй зүйл юм; вэб дээр суурилсан маркетингийн кампанит ажлыг хянах нь уламжлалт кампанит ажилтай харьцуулахад хамаагүй хялбар байдаг тул маш их мэдээлэл байдаг тул хүмүүс илүү их мэдээлэл, 100% үнэн зөв мэдээлэл авахын тулд саа өвчтэй болдог. Зарим хүмүүсийн хувьд тухайн сард тэдний онлайн зарыг үзсэн хүмүүсийн тоог хурдан олж мэдсэнээр хэмнэсэн цаг хугацааг үгүйсгэдэг.