Жилийн туршид 3 арга хэлбэрийн борлуулалтын харилцан яриа өөрчлөгдсөн

Уламжлалт борлуулалтын яриа нь үүрд өөрчлөгдөж байна. Худалдааны ажилтнууд борлуулалтын мөчлөгийг жолоодохын тулд ердийн ярианы цэг, нээлтийн загварт найдахаа больсон. Энэ нь олон борлуулагчид дахин борлуулалт хийх, борлуулалтыг амжилттай ярилцаж байгаагийн шинэ бодит байдлыг ойлгохоос өөр сонголтгүй болж байна. Гэхдээ тийшээ очихоосоо өмнө бид яаж энд ирсэн юм бэ? Сүүлийн жилүүдэд борлуулалтын яриа өөрчлөгдсөн 3 аргыг авч үзье. Худалдаачид харилцан ярианд хэрхэн ханддаг байсныг судлах замаар