Судалгааны үр дүн: Цар тахал, түгжрэлийг зах зээлдүүлэгчид хэрхэн хүлээж авч байна вэ?

Түгжрэл багасч, олон ажилтнууд оффис руугаа буцаж ирэхэд бид Ковид-19 тахлын улмаас жижиг бизнес эрхлэгчдэд тулгарч байсан бэрхшээлүүд, бизнесээ хөгжүүлэхийн тулд түгжээг таслан зогсоохын тулд юу хийж байсан, хийж гүйцэтгэсэн ямар нэгэн ур чадварыг судлах сонирхолтой байв. , энэ хугацаанд ашигласан технологи, ирээдүйн төлөвлөгөө, хэтийн төлөв нь юу вэ. Tech.co-ийн баг 100 жижиг бизнес эрхлэгчдийг цоожлох хугацаанд хэрхэн удирдаж байсан талаар судалгаа хийжээ. 80%