Хэрэглэгчийн аялалд бичил агшинуудын үзүүлэх нөлөө

Бидний улам бүр сонсож эхэлсэн халуун маркетингийн чиг хандлага бол микро момент юм. Бичил мөчүүд одоогоор худалдан авагчдын зан төлөв, хүлээлтэд нөлөөлж байгаа бөгөөд энэ нь хэрэглэгчид салбар бүрийн дэлгүүр хэсэх хэлбэрийг өөрчилж байна. Гэхдээ бичил агшин гэж яг юу вэ? Тэд хэрэглэгчийн аялалыг ямар байдлаар тодорхойлж байна вэ? Дижитал маркетингийн ертөнцөд микро моментуудын санаа хичнээн шинэ болохыг ойлгох нь чухал юм. Google-тэй хамт бодоорой. Ухаалаг гар утасны технологи хувьсгал хийх арга замыг судлах үүрэгтэй