Маркетингийн стратегидаа соёл нэвтрүүлэх таван арга

Ихэнх компаниуд өөрсдийн соёлыг илүү өргөн хүрээнд авч үздэг бөгөөд энэ нь бүхэл бүтэн байгууллагыг бүрхсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч танай байгууллагын тодорхойлсон соёлыг бүх дотоод үйл ажиллагаанд, түүний дотор маркетингийн багтаа ашиглах нь чухал юм. Энэ нь таны стратегиудыг танай компанийн нийтлэг зорилгуудтай уялдуулаад зогсохгүй бусад хэлтсүүдэд үүнийг дагаж мөрдөх жишгийг тогтоожээ. Таны маркетингийн стратеги нь танай байгууллагын нийт соёлыг харуулах хэд хэдэн аргыг энд оруулав: 1. Соёлын удирдагчийг томил.