SMS маркетинг ба түүний гайхалтай ашиг тус

SMS (богино мессежийн систем) гэдэг нь үндсэндээ текст мессежний өөр үг юм. Бизнес эрхлэгчдийн ихэнх нь мэддэггүй боловч олон нийтийн мэдээллийн маркетинг эсвэл товхимол ашиглан маркетинг хийх гэх мэт маркетингийн бусад аргуудад мессеж бичих нь адил чухал байдаг. SMS маркетингтай холбоотой ашиг тус нь олон үйлчлүүлэгчдэд хүрэхийг тэсэн ядан хүлээж буй янз бүрийн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хамгийн сайн сонголтуудын нэг болгох үүрэгтэй. SMS нь мэдэгддэг