Интернет худалдааны бизнес бүр яагаад үнийн динамик хэрэгсэл хэрэгтэй болдог вэ?

Дижитал худалдааны шинэ эринд амжилтанд хүрэх нь янз бүрийн хүчин зүйлээс хамаардаг тул зөв хэрэгслийг хэрэгжүүлэх нь нэн чухал болохыг бид бүгд мэднэ. Худалдан авах шийдвэр гаргахдаа үнэ нь нөхцөлт хүчин зүйл болсоор байна. Өнөө үед цахим худалдааны бизнес эрхлэгчдэд тулгараад буй томоохон бэрхшээлүүдийн нэг нь үнээ үйлчлүүлэгчдийнхээ хайж байгаа зүйлтэй нийцүүлэн өөрчлөх явдал юм. Энэ нь динамик үнийн хэрэгслийг онлайн дэлгүүрүүдэд амин чухал болгодог. Үүнээс гадна динамик үнийн стратегиуд