Таны бизнест хэрэгтэй текст мессеж бүрийн загвар

Энэ нь орчин үеийн хялбар товчлуур шиг юм. Энэ нь өмнөх жилийн оффисын төхөөрөмжийн хийж чадаагүй бүх зүйлийг хийхээс бусад тохиолдолд. Мессеж бичих нь өнөөгийн бизнесийн бараг бүх зүйлийг амжилтанд хүргэх энгийн, ойлгомжтой, үр дүнтэй арга юм. Forbes-ийн зохиолчид текст мессежийн маркетингийг дараагийн хязгаар гэж нэрлэдэг. Өнөөгийн дижитал маркетингийн орчинд гар утасны ач холбогдол хамгийн чухал тул та үүнийг алдахыг хүсэхгүй байгаа зүйл. Судалгаанаас харахад Ухаалаг гар утасны хэрэглэгчдийн 63% нь төхөөрөмжөө хадгалдаг байна