Хэрэглэгчийн аялалын аналитикийг ашиглан эрэлт үүсгэх маркетингийн хүчин чармайлтаа оновчтой болгохын тулд

Эрэлт хэрэгцээг хангах маркетингийн хүчин чармайлтаа оновчтой болгохын тулд үйлчлүүлэгчдийнхээ аяллын алхам бүрийг харах, тэдний өгөгдлийг хянах, дүн шинжилгээ хийх арга хэрэгсэл нь тэднийг одоо болон ирээдүйд юу өдөөж байгааг ойлгох хэрэгтэй. Үүнийг яаж хийх вэ? Аз болоход, үйлчлүүлэгчдийн аяллын аналитик нь үйлчлүүлэгчдийнхээ аяллын туршид зочлогсдын зан төлөв, сонголт хийх талаар үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгдөг. Эдгээр ойлголт нь зочдыг хүрэхэд түлхэц болохуйц сайжруулсан үйлчлүүлэгчдийн туршлагыг бий болгох боломжийг танд олгоно