Шинэ бүтээлүүд: Нэг багц дахь олон хөрвүүлэх түвшинг оновчтой болгох модулиуд

Энэ дижитал эринд маркетингийн орон зайн төлөөх тэмцэл онлайнаар шилжсэн. Илүү олон хүмүүс онлайн болсноор захиалга, борлуулалт нь уламжлалт орон зайгаас шинэ, дижитал хэлбэрт шилжсэн. Вэбсайтууд хамгийн сайн тоглоом дээр байх ёстой бөгөөд сайтын дизайн, хэрэглэгчийн туршлагыг харгалзан үзэх ёстой. Үүний үр дүнд вэбсайтууд компаниудын орлогод чухал үүрэг гүйцэтгэх болсон. Энэ хувилбарыг харгалзан хөрвүүлэх ханшийн оновчлол буюу CRO нь мэдэгдэж байгаагаар хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харахад хялбар байдаг