Pepperdata-ийн Big Data Stack-ийг оновчтой болгох, автоматжуулсан тохируулгаар том өгөгдлийн утгыг нэмэгдүүлэх

Зөв өгөгдөл ашиглах тохиолдолд том өгөгдөл нь үйл ажиллагааг хүчтэй болгодог. Том өгөгдөл нь одоо банкнаас эхлээд эрүүл мэндийн үйлчилгээ, засгийн газар хүртэл бүх зүйлд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 138.9 онд 2020 тэрбум доллар байсан бол 229.4 он гэхэд 2025 тэрбум долларт хүрэх дэлхийн томоохон мэдээллийн зах зээлийн өсөлтийн гайхалтай таамаглал нь том өгөгдлүүд бизнесийн орчинд байнгын байр суурь эзэлж байгаагийн тод илрэл юм. Гэсэн хэдий ч, таны том өгөгдлөөс хамгийн их үнэ цэнийг бий болгохын тулд таны том өгөгдлийн стек хэрэгтэй