Танд зар сурталчилгааны сервер хэрэггүй гэсэн 7 шинж тэмдэг

Ихэнх зар сурталчилгааны технологийн үйлчилгээ үзүүлэгчид танд зар сурталчилгааны сервер хэрэгтэй гэж итгүүлэхийг хичээх болно, ялангуяа хэрэв та зарах гэж байгаа учраас өндөр хэмжээний зар сурталчилгааны сүлжээтэй бол. Энэ бол хүчирхэг програм хангамж бөгөөд тодорхой зар сурталчилгааны сүлжээ болон бусад технологийн тоглогчдод хэмжигдэхүйц оновчлол өгөх боломжтой боловч зар сурталчилгааны сервер нь аливаа нөхцөл байдалд байгаа хүн бүрийн хувьд зөв шийдэл биш юм. Энэ салбарт 10 гаруй жил ажиллахдаа бид