Salesforce интеграцийг турших зөвлөмжүүд ба шилдэг туршлагууд

Salesforce-ийн туршилт нь өөр өөр Salesforce-ийн интеграцчилал, үйл ажиллагааг бусад аж ахуйн нэгжийн програмуудтай баталгаажуулахад тусална. Сайн тест нь Salesforce-ийн бүх модулиудыг данснаас хар тугалга, боломж, тайлан, кампанит ажил, холбоо барих хүртэлх бүх зүйлийг хамардаг. Бүх туршилтуудын нэгэн адил Salesforce тест хийх сайн (үр дүнтэй, үр дүнтэй) арга, муу арга байдаг. Salesforce сайн туршлагыг туршиж байгаа нь юу вэ? Зөв тест хийх хэрэгслийг ашиглана уу - Salesforce тест