Машинаар сурах 4 арга нь сошиал медиа маркетингийг сайжруулж байна

Өдөр бүр олон хүмүүс онлайн нийгмийн сүлжээнд хамрагдах болсноор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл нь бүх төрлийн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан маркетингийн стратегийн зайлшгүй чухал хэсэг болжээ. 4.388 онд дэлхий даяар 2019 тэрбум интернэт хэрэглэгч байсан бөгөөд тэдний 79% нь нийгмийн идэвхтэй хэрэглэгчид байв. Дэлхийн дижитал тайлан