Adobe Commerce (Magento) дээр дэлгүүрийн тэрэгний дүрмийг бий болгох хурдан гарын авлага.

Хосгүй худалдааны туршлагыг бий болгох нь аливаа цахим худалдааны бизнес эрхлэгчийн үндсэн эрхэм зорилго юм. Худалдан авагчдын байнгын урсгалыг эрэлхийлэхийн тулд худалдаачид худалдан авалтыг илүү сэтгэл ханамжтай болгохын тулд хямдрал, урамшуулал зэрэг олон төрлийн худалдааны давуу талыг нэвтрүүлдэг. Үүнд хүрэх боломжит арга замуудын нэг бол сагсанд зориулсан дүрмийг бий болгох явдал юм. Бид танд хөнгөлөлтийн системийг бий болгоход туслах зорилгоор Adobe Commerce (өмнө нь Magento гэгддэг) дээр дэлгүүрийн сагсны дүрмийг бий болгох гарын авлагыг эмхэтгэсэн.