Фэйсбүүкийн маркетинг дээр амжилтанд хүрэх нь "Тавцан дээрх бүх мэдээллийн эх сурвалж" арга барилыг ашигладаг

Маркетеруудын хувьд Facebook бол өрөөнд байдаг 800 фунт горилла юм. Pew Research Center-ийн мэдээлснээр онлайн байгаа америкчуудын бараг 80% нь Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest эсвэл LinkedIn ашигладаг хүмүүсийн тооноос хоёр дахин их байдаг. Фэйсбүүк хэрэглэгчид мөн маш их идэвхтэй байдаг бөгөөд тэдний дөрөвний гурваас илүү нь өдөр бүр сайтад зочилж, талаас илүү хувь нь өдөрт олон удаа нэвтэрдэг. Фэйсбүүкийн сар бүр идэвхтэй хэрэглэгчдийн тоо дэлхийн хэмжээнд ойролцоогоор 2 тэрбумд хүрчээ. Гэхдээ маркетеруудын хувьд