Агуулгын маркетингийн уугуул сурталчилгаа: 4 зөвлөмж ба заль мэх

Агуулгын маркетинг нь бүх нийтээрээ байдаг бөгөөд хэтийн төлөвийг байнгын үйлчлүүлэгчид болгоход улам бүр хэцүү болж байна. Ердийн бизнес нь төлбөртэй сурталчилгааны механизмаар юу ч хийж чадахгүй, гэхдээ энэ нь эх сурталчилгаа ашиглан мэдлэгийг дээшлүүлж, орлого олох боломжтой байдаг. Энэ нь онлайн ертөнцөд шинэ ойлголт биш боловч хэт олон брэндүүд үүнийг бүрэн хэмжээгээр ашиглаж чадахгүй хэвээр байна. Төрөлх сурталчилгаа нь нэг болохыг баталж байгаа тул тэд маш том алдаа хийж байна