Нийгмийн оролцоог үнэлэх

Ихэнх зах зээлдүүлэгчид олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийг ашиглан үйлчлүүлэгчидтэй харилцах, брэндийг сурталчлах, тэргүүлэх байр суурийг бий болгохын ач холбогдлыг ойлгодог боловч олон компаниуд бэрхшээлтэй тулгарсаар байна. Та хэтийн төлөвийг хувийн түвшинд хэрхэн нэгтгэж, компанийнхаа үнэ цэнийг харуулах, эцэст нь үйлчлүүлэгчид болгон хувиргах вэ? Бизнесийн хувьд хэн ч танаас худалдаж авахгүй бол мянга мянган твиттер дагагчтай байх нь үнэ цэнэтэй зүйл биш юм. Энэ нь үр дүнг хэмжих, юу хийж байгаагаа амархан танихад хүргэдэг