Дижитал эрин үеийн хэрэглэгчийн ойлголт

Хэрэглэгчийн холбогдох санал хүсэлтийг авч, хурдан шуурхай авах нь бизнесийн амжилтанд урьд өмнө хэзээ ч байгаагүй чухал зүйл юм. Өөрсдөө гараар элсүүлэх нь хэцүү, судалгаанд оролцогчид хэзээ ч амласан шиг байдаггүй тул үйлчлүүлэгчдэд ойлголт өгөх хугацаа бизнесийн хувьд өөрчлөлт хийхэд хэтэрхий урт санагддаг. Гэхдээ таны бүтээгдэхүүн, бизнесийн чиглэлийг баталгаажуулах шаардлагатай хэрэглэгчийн ойлголтыг олж авах илүү сайн арга бий. Орчин үеийн технологийн хослол нь хэрэглэгчдийн илүү сайн, хурдан, хямд ойлголтыг бий болгох зорилгоор нэгджээ. The