Илүү эерэг хариулт авахын тулд хүрч очих имэйлээ хэрхэн хувийн болгох вэ?

Өнөөгийн хэрэглэгчид хувийн туршлагад нийцэхийг хүсдэгийг зах зээлд оролцогч бүр мэддэг; Тэд мянга мянган нэхэмжлэхийн өөр нэг тоонд багтсандаа сэтгэл хангалуун бус байна. Үнэн хэрэгтээ McKinsey судалгааны компани нь хувийн дэлгүүр хийх туршлагыг бий болгох нь орлогыг 30% -иар нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үздэг. Гэсэн хэдий ч, зах зээлдүүлэгчид өөрсдийн үйлчлүүлэгчидтэйгээ харилцах харилцаа холбоогоо өөрчлөх хүчин чармайлт гаргаж магадгүй ч олонх нь имэйлээр үйлчлэх хэтийн төлөвтэй ижил арга барилыг хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Хэрэв