Маркетингийн автоматжуулалтаас зайлсхийх шилдэг 5 алдаа

Маркетингийн автоматжуулалт нь бизнесийн дижитал маркетинг хийх арга замыг өөрчилсөн гайхалтай хүчирхэг технологи юм. Энэ нь маркетингийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, давтагдах борлуулалт, маркетингийн үйл явцыг автоматжуулах замаар холбогдох нэмэлт зардлыг бууруулдаг. Бүх хэмжээтэй компаниуд маркетингийн автоматжуулалтын давуу талыг ашиглаж, тэргүүлэгч үйлдвэрлэх, брэнд бүтээх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх боломжтой. Компаниудын 50 гаруй хувь нь маркетингийн автоматжуулалтыг аль хэдийн ашиглаж байгаа бөгөөд үлдсэн компанийн бараг 70 хувь нь төлөвлөж байна