WYSIWYG товчлол

WYSIWYG

WYSIWYG гэдэг нь үгийн товчлол юм Таны харж байгаа зүйл бол таны олж авсан зүйл юм.

Засварлах программ хангамж нь хэвлэсэн баримт бичиг, вэб хуудас, слайд үзүүлэн зэрэг бэлэн бүтээгдэхүүн болгон хэвлэх эсвэл үзүүлэхэд гадаад төрхтэй төстэй хэлбэрээр агуулгыг засварлах боломжийг олгодог систем юм.