WOM товчлол

ЭЭ

WOM гэдэг нь товчлол юм Амнаас гарах үг.

Амнаас ам дамжих гэдэг нь хэрэглэгч эсвэл бизнес нь сайн дурын үндсэн дээр ганцаарчилсан яриагаар эсвэл олон нийтийн сүлжээ эсвэл өөр онлайн сайтаар дамжуулан өөр брэндийг сурталчлах явдал юм. WOM нь (ихэвчлэн) мэдээллийг түгээсний төлөө шагнагддаггүй найдвартай эх сурвалжаас гаралтай тул борлуулалтын тэргүүлэгч байр суурийг эзэлдэг.