UX товчлол

UX

UX гэдэг нь товчлол юм Хэрэглэгчийн туршлага.

Худалдан авах үйл явцын туршид үйлчлүүлэгч танай брэндтэй харьцдаг. Хэрэглэгчийн туршлага нь таны брэндийн талаарх худалдан авагчийн ойлголтод нөлөөлдөг. Эерэг туршлага нь боломжит худалдан авагчдыг үйлчлүүлэгч болгон хувиргаж, одоогийн үйлчлүүлэгчдийг үнэнч байлгадаг.