UTM товчлол

UTM

UTM нь товчилсон үг юм Urchin хянах модуль.

UTM параметрүүд (заримдаа UTM код гэж нэрлэдэг) нь Google Analytics доторх таны вэбсайтад ирсэн зочдын талаарх мэдээллийг хянахын тулд URL-ийн төгсгөлд хавсаргаж болох нэр/утга хосын өгөгдлийн хэсэг юм. Google Analytics нь анх Урчин хэмээх компаний эзэмшилд байсан тул ийм нэртэй болсон.