USSD товчлол

USSD

USSD нь товчилсон үг юм Бүтцийн бус нэмэлт үйлчилгээний мэдээлэл.

Мобайл сүлжээний операторын компьютеруудтай холбогдохын тулд гар утсанд ашигладаг харилцааны протокол. USSD-ийн тусламжтайгаар гар утасны хэрэглэгчид цэснээс сонголт хийх замаар шууд харилцдаг. SMS мессежээс ялгаатай нь USSD мессеж нь сесс бүртэй бодит цагийн холболт үүсгэж, хоёр талын мэдээлэл дамжуулах боломжийг олгодог.